Archiwum dnia: 10 sierpnia, 2016

„Ignorantia iuris nocet”, czyli nieznajomość prawa szkodzi

Nigdy mojej zaprzyjaźnionej już hejterce nie groziłam utratą życia, jak to skłamała na policji i to będzie ścigane z art.:

Pomówienie – przestępstwo z art. 212 kk

Wypowiadanie niepochlebnych i nieprawdziwych opinii o innej osobie może mieć dwojakie skutki. Z jednej strony tego typu czyny mogą naruszać dobra osobiste, z drugiej zaś być podstawą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia do sądu z art. 212 kodeksu karnego.

 

Za znieważenie mnie na forum Cafe Senior tym razem, będzie ścigane z art.:

Art. 216. Znieważanie osoby

 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

 13:07 – 05.08.2016
maja59.'s Avatar
Stały bywalec
Moderator
 
Zarejestrowany: Aug 2012
Posty: 748
Domyślnie

Cytat:
 

Czasem miło wpaść na chwilę, brawo Hypatio PS Umykam, za chwilę zaatakuje mnie albo moja córkę podjudzona psychopatka, tak zawsze sie dzieje ale nic to .