Dlaczego Bóg na to pozwala?

Znam ludzi głęboko wierzących i mam takich w swojej rodzinie i nigdy, ale to nigdy nie naśmiewałam się z ich wiary!

Znam także księży, którzy nie babrają się w polityce, a robią wielką robotę dla potrzebujących, młodzieży i dzieci, oraz rodzin!

To są ludzie, którzy żyją zgodnie z dekalogiem i go nie łamią. To są ludzie, którzy w cichości idą do kościoła, by modlić się  szczerze o wiele istotnych dla nich życiowych spraw.

Nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie wierzą w Boga i jego wielką moc. Mają do tego prawo od wieków.

Kocham stare kościoły, bo są takie majestatyczne i tajemnicze, jakby faktycznie w nich mieszkał ktoś bardzo ważny i godny szacunku. Dlatego dla wielu ludzi, to kościół i jego atmosfera jest drugim domem, gdzie katolicy zawierzają swoje pragnienia i grzechy.

Kościoły są potrzebne ludziom, bo to w nich przelatują jak ptaki modlitwy i prośby o zdrowie, większe pieniądze, o szczęście w rodzinie i pracy. Po to jest ta wiara, aby być bliżej kogoś, kto według katolika czuwa nad nim i ma swoją pieczę. 

To cudne jest, kiedy po modlitwie coś się zaczyna układać i spełniać i ludzie mają prawo do swojej wiary.

Oczywiście, że w ludziach są różne podejścia do wiary, ale kiedy widzę w kościele staruszkę wpatrzoną w kościelny krzyż, która cichutko się modli, to się rozpływam.

Niestety, ale obecna władza, a raczej nierząd krzywdzi tych szczerych i oddanych Bogu ludzi. 

Obecna władza, a może nierząd kpi sobie z katolicyzmu i sami nuncjusze wiarę fałszują i podporzoądkowują sobie ją do celów matarialnych li tylko i to jest wielka podłość wobec szczerego, oddanego, wierzącego do bólu katolika.

Obecny stan nie wpływa na pozyskanie wiernych, a wręcz odwrotnie – zraża ludzi do kościoła i na tym kościół bardzo straci i nie tylko ja tak myślę. Czytam dyskusje na Facebooku, gdzie ludzie są autentycznie wkurzeni z powodu takiego, co kościół w Polsce wraz z PiS wyrabia.

Nie lubię współczenych kościołów, zbudowanych z gotowych prefabrykatów, gdyż nie ma w nich duszy, a z daleka krzyczą o dużo pieniędzy i tak też PiS się ustawia obok kościoła, by wyrwać dla siebie jak największą kasę!

Nie jestem wulgarna, ale mam momenty, że chce mi się krzyczeć na to – jaką krzywdę się teraz robi prawdziewmu katolikowi. Odziera się go z godności i tarza w nieczystościach!

Na szczęście są jeszcze wśród nas normalni katolicy i ateiści, którzy potrafią ze sobą rozmawiać.

Niejaka Pielucha – posłanka z PiS chce deprotować z kraju ateistów, no to ja to odwrócę szanowna pseudo katoliczko podszyta katolicką nienawiścią:

„Powinniśmy wymagać od moherowych katolików oświadczeń, że znają i zobowiązują się w pełni respektować polską Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne”. Niespełnienie tych wymogów, czyli niepodpisanie tzw. lojalki było by równoznaczne z deportacją.”

Na odwyrtkę!

Adam Mazguła

 

Zdrada czy błazenada!

Rządzący Polską, albo abdykowali, albo zakpili z obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
Czekam na aresztowanie tych ludzi za bezprawne pogwałcenie Konstytucji RP i ogłoszenie samozwańczo Polski – Królestwem, a Rządu RP – Dworem Królewskim. Nieobecny Król na koronacji się nie stawił, bo zmarł tragicznie 2 tys. lat temu. Jednak bezwarunkowe podporządkowanie mu narodu, to niebywałe pogwałcenie praw obywatelskich.
Jeśli jednak zakpili z narodu ośmieszając nas na całym świecie, to stali się błaznami narodu! Nie chce takich władz, które oddają kraj w obce władanie dla hecy !
Przypomnę, że niedawno pisałem:
Nie ma wątpliwości, że Bóg tu jest tylko dla pozoru, że chodzi o nową polską wiarę. Wiarę dla elit biskupich, o pieniądze i władzę absolutną. O królestwo bez króla, ale z jego pośrednikami. O armię na usługach, o złote ściany kościołów i biskupich pałaców, nasączonych już wcześniej potem wiernych i krwią wrogów. O próżność i butę, o świętość za życia.
Chodzi o wiarę smoleńską!
Ona zmieni konstytucyjne zapisy, zapewni państwo wyznaniowe i kierowniczą rolę ministrantów. Najlepiej, aby nie byli najbardziej rozgarnięci i dali się sterować. Ale tych już mamy!

To jest kuriozum na skalę światową.

Jezus, postać całego świata chrześcijańskiego został zawłaszczony przez fanatyków z Polski!

Tylko spytać, czy może z tego powodu wybuchnąć wojna światopoglądowa?

Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za Króla i Pana: „Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba”

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie

— brzmi Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który odczytał w sobotę 19 listopadzie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

https://www.youtube.com/watch?v=f3lvcEBNLQg

4 myśli na temat “Dlaczego Bóg na to pozwala?

 1. To, co się dzieje w naszym kraju w ostatnim roku, szokuje mnie. Gdy myślę, że pula głupoty już się wyczerpała, pojawia się następna perełka.
  Jestem ateistą i przeciwnikiem obecnej władzy i coraz gorzej znoszę hucpę przez nich i kler czynioną.
  Pielucha, intronizacja, jakiś poseł mówiący, że autostrady A2 i A4 nie zostały zbudowane dla Polaków…
  Mamy XXI wiek, a zachowania godne wieków średnich.
  Pozdrawiam

  Polubienie

 2. ,,Purpurowym” coraz mniej ludzi wierzy. Obecna władza, podobnie jak w czasach papiestwa Jana Pawła II, daje pierwszeństwo i zielone światło hierarchom kościelnym. Ci z kolei bezwstydnie ciągną i wysysają od państwa pieniądze, które można by przeznaczyć na potrzebniejsze cele. Zawsze mnie intryguje i zniesmacza chciwość Kościoła.
  Pozwolę sobie przywołać w tym miejscu tekst mojego autorstwa na zbliżony temat.

  http://szescdziesiat-rowna-sie-dwadziescia.blog.pl/2015/01/05/kosciol-xxi-wieku/

  Pozdrawiam serdecznie Elu:)

  Polubienie

  1. Masz Elu rację. Nienawidzę tej pazerności. Nikt bogactw do grobu nie zabierze.
   Zawsze się dziwię ludziom, że przedkładają pieniądz nade wszystko.
   A kościół powinien się wstydzić najbardziej, bo głosi co innego i robi co innego.

   Pozdrawiam Elu )
   Oczywiście wpadnę do Ciebie 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s