Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson end Johnson!

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i pomnik

Szczepić się, czy się nie szczepić – oto jest szekspirowskie pytanie współczesnych czasów!

Powyżej prezentuję poczet polskich lekarzy, którzy negują i sprzeciwiają się masowym szczepieniom ludzkiej populacji i krytykuą wszelkie osiągnięcia naukowców i współczesnej medycyny!

Lekarze ci mają swoją stronę na Facebooku i tam publikują swoje wywody, że szczepionki są po to, aby po prostu zgładzić ludzkość, a koncerny zarabiają na tym miliardy!

Komu więc wierzyć i jak siebie chronić, kiedy w mediach nie ma na temat rzekomej eksterminacji człowieka ani słowa, a wręcz odwrotnie – jest nawoływanie do masowych szczepień!

W ostatnich dniach dyskutowałam z dwiema kobietami, które kategorycznie odmawiają szczepienia się i rozmowa z nimi, to droga przez mękę.

Nie trafiają do nich żadne argumenty, że trzeba się szczepić dla siebie – dla ochrony swoich bliskich – na próżno!

Obie twierdzą, że pandemii wcale nie ma i negują wszelkie, medialne doniesienia.

Kiedy jednej z rozmówczyń antyszczepionkowej napisałam, że w Indiach masowo palą ludzi na ulicach, to mi odpisała, że w Polsce też się kremuje ludzi i gadaj tu za taką!

W moim mieście małżeństwo powyżej 80 lat – jedno po drugim dostali wylew krwi do mózgu i poszła fama, że jest to przyczyna szczepionki!

Dlatego Seniorzy nie chcą się szczepić skoro wierzą w takie doniesienia i plotki, a ci dwoje po prostu mieli choroby współistniejące!

Po takich gadkach sama zaczynam się bać, bo nie wiadomo w co właściwie wierzyć!

Zastanawiam się, czy pójdę po drugą dawkę, aby nie wykorkować!

Jakie jest Wasze zdanie na ten kontrowersyjny temat, bo ja mam poplątanie z pomieszaniem w temacie!

Apel jest długi, ale warto przeczytać tekst napisany tłustym drukiem!

Apel Naukowców i Lekarzy

APEL NAUKOWCÓW I LEKARZY

w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

 

List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP

Warszawa, 30 listopada 2020

 Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

 Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia

 Pan dr Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 o wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media

 Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.

 Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.

Pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom.

 Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA – kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby.

 

Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia.

 

Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.

 

Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć.

 

My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.

 Z wyrazami szacunku,

 dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie

prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Roman Zieliński,  Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

Apel pierwszy podpisało 64 profesorów, doktorów i lekarzy. Nazwiska sygnatariuszy do wiadomości Prezydenta i Rządu RP.

 

 

21 myśli na temat “Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson end Johnson!

 1. Oczywiście, że mam wątpliwości. Ale mam z drugiej strony pewność, że jeśli się nie zaszczepię, będę konała w męczarniach. Nie przyjęłam Astry, bo nie była testowana dla ludzi 65+. Zaszczepiłam się Pfizerem. Bez sensacji. Wiem jednak, że skutki uboczne są dotkliwsze po drugiej dawce.
  Co do sygnatariuszy apelu, to przyjrzałabym się ich przekonaniom. Może to nie troska o ludzkość, a chęć usatysfakcjonowania hierarchów KK dyktuje im taki pogląd?
  Jeśli mam komuś wierzyć, to bardziej zaufam medykom pracującym z pacjentami Covidowymi, niż medycznym gryzipiórkom, którzy od lat nie widzieli pacjenta. Niech przez miesiąc podyżurują przy Covidowcach, a potem napiszą apel.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Słucham w telewizji wolnej specjalistów od COVID i innych i oni namawiają kategorycznie do szczepień. Dlatego się zdecydowałam bez czytania banialuków, bo uważam, że medycyna jest na wysokim poziomie, Nawołuje się do szczepień w Ameryce też i dlatego poszłam się zaszczepić! Umrzeć na coś trzeba, ale nie sądzę, że wyciągnę nogi po drugiej dawce!

   Polubione przez 1 osoba

  2. Ja w piątek idę po drugi zastrzyk Pfizera. Liczę się z tym, że może mnie on trochę sponiewierać.
   Ale na chwile obecną to jedyny sposób, żeby jakoś zabezpieczyć przed groźbą powikłań covidowych.

   Skutki uboczne mają wszystkie leki, ale przecież one przedłużają nam życie.

   Polubienie

 2. Nie wolno wpadać w panikę. Zwróć uwagę, że w s z y s c y ci uczeni, wywodzą się z kręgów bardzo ściśle katolickich, są więc silnie zindoktrynowani przez Kościół, podzielają więc oficjalne stanowisko biskupów w/s szczepień (dla przypomnienia: „sposób produkcji wybrany przez firmy AstraZeneca oraz Johnson & Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, a w efekcie katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami„).
  Jasne, że szczepionki nie są w pełni przebadane, ale w tej chwili to jest jedyna szansa walki z zarazą.
  Co jeszcze dodać? Zapoznaj się z opiniami innych autorytetów. Niekoniecznie związanych z Kościołem i kręgami Kai Godek – tych które w stosowanych szczepionkach doszukują się szczątków abortowanych płodów
  Uszy do góry i… maszeruj na drugi termin!

  Polubione przez 1 osoba

  1. Gosiu jak wiesz słucham tylko normalnych mediów i występujących tam autorytetów. Nie interesuje mnie katolickie zdanie i stronię z daleka od tego! Mam nadzieję, że wybrałam dobrze szczepiąc się, bo mogę tym sposobem spotkać się w końcu z rodziną, która też się szczepi. Zobaczę pierwszy raz wnuczkę 6 miesięczną i nikt mnie nie posądzi, że kogoś zaraziłam! Dzięki za dawkę wiary w sens tego wszystkiego!

   Polubienie

  1. Marku jestem daleka od tego, aby kogoś na siłę przekonywać, bo wszyscy jesteśmy dorośli. Wnerwia mnie to, że ktoś śmieje się ze mnie, że ja uważam, iż szczepić się należy

   Polubienie

 3. Prawda jest taka, że w kilka miesięcy żadnego leku nie da się dokładnie przebadać i teraz robimy za szczury doświadczalne na których testuje się ten specyfik. Naprawdę wcale nie dziwię się osobom które nie chcą się zaszczepić. Sam się z tym wstrzymuję i będę to robił ile się da… Nie ufam ani temu rządowi, ani produkowanym w pośpiechu specyfikom.

  Polubienie

 4. Myślę, że większość ludzi myli objawy poszczepienne (reakcja na szczepionkę) z ewentualnymi skutkami ubocznymi, co napędza strach przed szczepieniem i utrudnia rzeczową dyskusję. W chwili obecnej nie znamy jeszcze skutków ubocznych, bo to co zarejestrowano nie ma nawet wartości statystycznej.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s