Archiwa tagu: NATO

Uwaga – już fałszują historię!

 

Jak dobrze, że jeszcze żyją ludzie – mniej więcej w moim wieku, którzy pamiętają czasy zawarcia sojuszu Polski z NATO.

Ich nie da się oszukać, bo może niedokładnie, ale pamiętają jak Polska musiała się gimnastykować, by NATO wzięło nas pod ochronę.

Wysłuchałam dziś tonę słów poświęconych temu, jakże ważnemu wydarzeniu i stwierdzam z ręką na sercu, że organizacja bardzo mi się podobała. Wszystko było na wysokim poziomie, łącznie z technologią i oprawą tego historycznego wydarzenia.

Brawo dla firm, które stanęły na wysokości zadania i wszystkim, którzy w organizację byli włączeni. Poszły na to ogromne pieniądze, ale co się nie robi, by wschodnią flankę uszczelnić i trochę dać do myślenia Putinowi.

Jednak zgrzyt się pojawił, a dotyczy to wystawy w kuluarach, mającej za zadanie pokazanie największych i najbardziej zaangażowanych polityków w przyjęcie nas do NATO.

Okazuje się, że świry jak ich określił dziś Andrzej Olechowski, za publiczne pieniądze fałszują historię i zakłamują ją w perfidny sposób. Okazuje się, że zasługi te należą się śp. Kaczyńskiemu, Olszewskiemu i oczywiście komu? Dudzie oczywiście.

Skreślono z listy Wałęsę, Kwaśniewskiego, Brzezińskiego, Mazowieckiego, Geremka i wielu, wielu innych ważnych polityków!

Skandal! 

Kiedyś, gdy w czasach słusznie minionych mnie uczono sfałszowanej historii, bo wpajali mi w szkole, że Związek Radziecki jest Polski sprzymierzeńcem i nie było żadnego Katynia, to tak będą oszukiwać moje Wnuki.

Szymborska pisała, że nic dwa razy się nie zdarza, ale się pomyliła!

Wklejam prawdziwą historię tego jak losy wejścia Polski do NATO się plotły! Może kogoś to zainteresuje, a powinno zainteresować uczciwego Polaka, któremu zależy na prawdzie historycznej! Finito!

 

 

 • Polska droga do NATO

  Przemiany demokratyczne 1989. roku pozwoliły Polsce na samodzielne zdefiniowanie własnej polityki bezpieczeństwa. W tamtym okresie polskie bezpieczeństwo opierało się jeszcze na fundamentach zimnowojennych. Wciąż istniał bowiem Układ Warszawski (UW). Dlatego też pełne skierowanie polskiej polityki bezpieczeństwa na kierunek atlantycki odbywało się stopniowo.

   

   

  W 1990 roku wizytę w Kwaterze Głównej NATO odbywa minister Krzysztof Skubiszewski, a kilka miesięcy później rząd Tadeusza Mazowieckiego nawiązuje oficjalne stosunki z NATO. Na szczycie w Londynie szefowie państw i rządów sojuszu przyjmują deklarację, która zapowiada transformację NATO, wyrażając wolę rozwijania partnerskich stosunków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Niedługo później, bo 31 marca 1991 roku, rozwiązane zostały struktury wojskowe Układu Warszawskiego. W lipcu UW przestaje istnieć.
  W tym samym miesiącu odbyła się wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w siedzibie NATO. Polski prezydent oświadczył, że Polska chce bezpiecznej Europy, a jej gwarancją jest NATO. Podobna deklaracja pojawiła się także w exposé premiera Jana Olszewskiego w grudniu 1991 roku, co stanowiło istotną zmianę akcentów w polskich oświadczeniach, które jak dotąd były ostrożne w kwestii związania przyszłości Polski z NATO.  Odpowiedź sojuszu dawała nadzieję. W marcu 1992 roku sekretarz generalny NATO Manfred Wörner oświadczył podczas wizyty w Polsce, że „drzwi do NATO są otwarte”. Była to ważna deklaracja, sygnalizująca początek zmian w podejściu sojuszu do perspektywy rozszerzenia. W kwietniu ministrowie obrony i szefowie sztabów państw regionu po raz pierwszy uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO – najważniejszego organu wojskowego i zarazem najstarszego gremium w strukturze Sojuszu.
  Kolejnym kamieniem milowym na drodze Polski do NATO było przystąpienie do programu Partnerstwa dla Pokoju. Była to propozycja państw sojuszu przedstawiona na szczycie w Brukseli w styczniu 1994 roku.

   

  Program PdP stwarzał możliwość prowadzenia wspólnych ćwiczeń, udziału w operacjach oraz konsultacje partnerów z NATO w razie zagrożenia ich bezpieczeństwa. Polska, choć Partnerstwo nie gwarantowało jeszcze wejścia do Sojuszu, już w lutym zdecydowała się do niego przystąpić i była niezwykle aktywna podczas jego realizacji. Wyrazem polskiej aktywności były liczne propozycje wspólnych przedsięwzięć. Jako pierwsze państwo PdP Polska przyjęła indywidualny program partnerstwa. Pierwsze ćwiczenia wojskowe w ramach PdP odbyły się w Biedrusku pod Poznaniem z  udziałem jednostek z 13 państw członkowskich i krajów partnerskich.
  W lipcu 1994 roku Bill Clinton podczas swojej pierwszej wizyty w Warszawie oświadczył, że rozszerzenie NATO nie jest kwestią „czy” ale „kiedy i jak”. W 1995 roku Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła uchwałę, przewidującą rozszerzenie NATO o Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Prezydent Bill Clinton w przemówieniu wygłoszonym w Detroit po raz pierwszy podał konkretną datę rozszerzenia NATO – najpóźniej do 1999 roku, na 50-lecie Sojuszu.

   

  EAST NEWS/ SIPA PRESS

  Wejście do NATO Polski, Węgier i Czech 1999, podpisywanie Traktatu przez Bronisława Geremka.

  Od lewej: Madeleine Albright – amerykańska Sekretarz Stanu, minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej – Jan Kavan, minister spraw zagranicznych Węgier – Janos Martonyi, minister spraw zagranicznych Polski – Bronisław Geremek

   
  Szczyt NATO w Madrycie w  lipcu 1997 roku zdecydował  o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów w sprawie członkostwa w Sojuszu. Negocjacje rozpoczęły się we wrześniu 1997 roku. Rozmowy odbywały się w ramach czterech rund i dotyczyły m.in współpracy obronnej oraz kwestii finansowych związanych z polskim członkostwem. Pod koniec roku Rada Północnoatlantycka podpisała protokoły akcesyjne Polski, Czech i Węgier. Na tym etapie przedstawiciele RP zostali włączeni do prac większości organów NATO. Pierwszym ambasadorem Polski przy NATO został Andrzej Towpik.
  W styczniu 1999 roku sekretarz generalny NATO Javier Solana wystosował oficjalne zaproszenie do członkostwa w Sojuszu. Polska droga do NATO zakończyła się w mieście Independence, 12 marca 1999 r.,  w amerykańskim stanie Missouri, gdzie minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Polska stała się formalnie stroną Traktatu waszyngtońskiego i członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 • © 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Reklamy

Szczyt NATO, to miód na moje serce!

Nie udało się oszukać Baracka Obamy. Ten doskonale przygotowany polityk przyjechał do Warszawy na szczyt NATO i nie zamiótł niczego pod dywan.

Przyjechał i w oczy Dudzie – atrapie Prezydenta Polski, rzekł z klasą takie słowa jak wyżej.

Oni, te z PiS myślą, że świat niczego nie rozumie z ich perfidnej polityki. Oni myślą, że Polska nie jest w kręgu zainteresowania w świecie!

Nasz atrapa Duda stał przed Obamą jak chłoptaś w krótkich spodenkach i minę miał nieciekawą.

Brawo Baracku Obama. Pokazał Pan klasę!

I taki niezdarny wierszyk ode mnie!

Między dniem i nocą,
Dudzie ręce się spocą.
Będzie chciał podpisać
ustawę o Trybunale,
kiedy Obama dziś zganił go –
doskonale!